Slimme keuzes in content formats met criteria en voorbeelden

Concrete criteria plus extra tips en voorbeelden die je helpen bij het maken van effectieve keuzes in content formats. En ontdek hoe je jouw content onderscheidend maakt in een wereld waarin je doelgroep enorm veel content om de oren krijgt!

Als je bedenkt welke inhoud je de komende tijd wilt delen, dan is het slim om ook nog eens stil te staan bij het format waarin je dat wilt doen.

Sommige formats zijn ideaal om bereik en merkbekendheid te realiseren. Denk dan aan microcontent zoals korte video’s als Reels of TikToks. 

Andere formats zijn ideaal om kennis over te brengen. Denk aan verdiepende artikelen, case studies of whitepapers. Dan heb je het over tekst.

En audio zoals podcasts kan heel veel doelen dienen. Podcast kunnen informatief of educatief zijn. Maar ook inspirerend of entertainend.

Maak je content dan maak je keuzes in content formats. Voor het meeste effect van je content is het slim om die keuzes heel bewust te maken aan de hand van een aantal criteria:

 1. De match met je doelgroep
 2. De match tussen het content format en je verhaal/boodschap
 3. Door voor de weg met de minste weerstand te kiezen
 4. De match tussen format en kanaal

1. Match doelgroep en content format

Als je naar je doelgroep kijkt is het slim om stil te staan bij twee zaken:

 1. Hoe leren ze? Hoe nemen ze het liefst content tot zich?
 2. Wat zijn hun gewoontes?

Leerstijlen in gedachten houden

Mensen hebben verschillende leerstijlen. En misschien associeer je jouw content niet direct met echt leren, maar die leerstijlen kunnen je wel de weg wijzen naar een goed basisformat. Zo leren sommige mensen visueel, anderen leren auditief en weer anderen leren kinesthetisch (op gevoel) of digitaal (heel verstandelijk).

Sommige mensen observeren of analyseren liever, anderen leren door te doen.

Kijk daarom wat je weet van je doelgroep en hoe ze leren of content tot zich nemen. Speel daar met je format op in. Zijn het doeners, geef mensen dan iets te doen. Met een test, app of een tool bijvoorbeeld. Willen ze het naadje van de kous weten of zijn ze op zoek naar feiten en data, gebruik dan content formats die deze verdieping kan bieden.

  leerstijlen en gewoontes van je doelgroep analyseren

Houd rekening met gewoontes van je doelgroep

Daarnaast spelen de gewoontes van je doelgroep een belangrijke rol. Heeft iemand tijd of geduld voor een video of podcast van een half uur of langer? Wanneer heeft men behoefte aan jouw content? Onder werktijd of juist daarbuiten?

2. Match boodschap en content format

Na je doelgroepanalyse zou ik ik kijken naar het verhaal dat je wilt overbrengen. Sommige kennis leent zich beter voor het ene format en minder voor het andere. 

Heb je in je contentstrategie bijvoorbeeld besloten dat je vooral korte tips wilt delen dan kun je kiezen voor korte video of visuals. Die kunnen mensen eventueel de weg wijzen naar meer verdieping.

Zeg je ja wacht even, dat doen mijn concurrenten al en kies jij voor verdieping, dan kun je voor tekst, voor langere video’s of voor podcasts kiezen.

Draait het bij jou om nieuws en actualiteiten dan kun je voor tekst en/of video kiezen. Wil je praktische vaardigheden overbrengen dan is het waarschijnlijk slim om dingen voor te doen, om mensen iets uit te laten proberen of om ze een test te laten doen.

Dus laat je boodschap, je verhaal leidend zijn.

3. Kies voor het format met de minste weerstand

Houd allereerst rekening met je doelgroep en je boodschap. Kies vervolgens voor de weg van de minste weerstand en kies voor de formats die jou of je collega’s het gemakkelijkst afgaan.

Waar heb je of hebben de mensen in je organisatie aanleg voor? Schrijven? Vertellen? Video? Welke talenten en competenties zitten er in jouw organisatie? Wat past binnen de beschikbare tijd, middelen en budget?

Als je kiest voor formats die zich door jou ook echt makkelijk laten inzetten dan vergroot je de kans dat je consistent content publiceert. Maar kies je voor formats waarvan je denkt dat ze zo moeten zijn, maar heb je er nul affiniteit mee, dan wordt het publiceren van content een worsteling. En kun je er donder op zeggen dat je wel content inplant, maar dat een deel ervan er niet komt.

Zorg dus dat je je niet vertilt aan de formats van jouw keuze.

content format minste weerstand

 

4. Zorg dat je formats passen bij je kanalen

Het ligt best voor de hand, maar het is fijn als de content formats waar je voor kiest goed aansluiten bij de gekozen kanalen of communicatiemiddelen. Sommige kanalen zoals websites en e-mails faciliteren nagenoeg alle formats. Op social media kun je ook veel formats kwijt en verschilt het per platform wat de voorkeur verdient.

Kijk naar hergebruik kansen

Als je content in meerdere formats aanbiedt, bereik je de meeste mensen. Je speelt dan op allerlei wensen en gewoontes in, je verhaal kun je dan op meerdere manieren overbrengen en je hebt content voor alle denkbare kanalen. Maar dan haal je je wel veel op de hals en mis je in feite het derde criterium waarbij je voor zo weinig mogelijk weerstand bij content creatie kiest.

Je content slim hergebruiken is dan de sleutel om niet te veel werk te moeten doen. Nu leent het ene format zich beter voor hergebruik dan het andere. Daarom is het slim om te kijken hoe je de vier hergebruikprincipes kunt inzetten als je jouw keuzes in content formats hebt gemaakt:

 • Kun je er identieke kopieën van maken?
  Bijvoorbeeld een blogartikel herplaatsen als LinkedIn artikel?
 • Kun je er fragmenten uit lichten?
  Bijvoorbeeld quotes of visuals uit een artikel halen?
 • Is een samenvatting handig en snel te maken?
  Waarschijnlijk wel voor social media berichten of e-mails.
 • Kun je het gemakkelijk omzetten naar een ander format?
  Zo kun je een video vaak snel omzetten naar een artikel of naar een podcast.

Ga voor creativiteit in formats

In de inleiding staat het al: jouw content heeft bergen concurrentie en moet vechten om de aandacht. Kijk daarom of je voor onderscheidende content formats kunt kiezen. Denk bijvoorbeeld eens aan memes, gifjes, cartoons of strips. Maak herkenbare infographics. Ga voor een visuele tijdlijn of route om iets uit te leggen. Maak gebruik van animatie of geanimeerde elementen in plaats van ‘gewone’ video.

Je bent al snel geneigd om je oude vertrouwde content formats te blijven gebruiken. Maar die zijn vaak vrij standaard en soms zijn er nieuwe opties die nog beter matchen met je doelgroep of boodschap. Idealiter gebruik je dus je creativiteit om net even anders dan anderen voor de dag te komen. Daarmee realiseer je veel meer impact.

De 100% Expert Podcast op YouTube

LinkedIn
Email
WhatsApp

Meer over dit onderwerp