3 onmisbare blogformats bij kennisleiderschap

Bij het bedenken van nieuwe blogartikelen grijp je mogelijk al snel naar een vrij standaard blogformat. Met een begin, argumenten of uitleg in het midden en een conclusie of advies als afsluiting. Of je schrijft een zogenaamd lijstje-artikel met 10 tips of manieren om x te bereiken of de 3 voordelen van y. Daar is op zich niets mis mee, maar als je bouwt aan een expertpositie dan mag je de volgende drie blogformats eigenlijk niet missen. Want die laten perfect zien welke expertise én visie jij in huis hebt.

Blogartikelen met een mening

Kan een expert zonder een eigen, duidelijke mening over het vakgebied of onderwerp gezien worden als een expert? Ik denk zelf van niet. En zeker niet als je je wilt onderscheiden van andere experts. Daarom is het van belang om artikelen met een mening te schrijven. Bijvoorbeeld:

  • Een dwars standpunt.
    Schop tegen de heilige huisjes aan die er in ieder vakgebied wel zijn. Onderbouw jouw eigen wijze standpunt met argumenten en/of onderzoek.
  • Plaats vraagtekens.
    Wat neemt iedereen voor waar aan? En is dat wel waar? Of kun je ook een heel ander gezichtspunt inbrengen?
  • Stel een andere manier of methode voor.
    Wat doe jij of je doet jouw organisatie anders dan andere experts of aanbieders. Waarom pak je het anders aan en welke andere of betere resultaten levert dat op?

Je kunt een artikel helemaal wijden aan jouw anders dan anders mening. Daarnaast kun je er ook in andere blogartikelen op je site kort naar verwijzen in een zin, alinea, visuele quote of grafische afbeelding.

Blogartikelen met een onderbouwde mening zijn perfect om ook buiten je eigen blog of website te publiceren. Schrijf ze als gastblog voor een website die in jouw vakgebied goed gelezen of gewaardeerd wordt. Of schrijf een opinieartikel dat je bij een krant aanbiedt. Redacties publiceren graag andere inzichten, mits goed onderbouwd en geschreven en inspelend op de actualiteit.

content kennisbank sstroop

Gratis Content Kennisbank

Met checklists, stappenplannen, best practices, tools, tutorials en meer.
Gratis en in 1 minuut binnen handbereik.

Schrijf onderzoeksartikelen

Als ik een klant voorstel om eigen onderzoek te doen als onderdeel van de contentstrategie krijg ik bijna altijd een schrikreactie. Want we denken allemaal dat eigen onderzoek doen heel lastig is. Toch kwam ik zelf ooit bij Ruud de Wild in de uitzending en in verschillende andere media, omdat ik een eigen onderzoek had gedaan. En dat met een vrij ronkende kop boven een persbericht had gedeeld (die kop kon ik wel waarmaken trouwens). Eigen onderzoek trekt de aandacht en is voor veel mensen een bevestiging van je expertise.

bloggen over onderzoek

3 manieren van onderzoek doen

Uiteraard kun je zelf onderzoek doen en dan kun je kiezen uit kwalitatief of kwantitatief onderzoek. Bij dat laatste gaat het om grote aantallen en dat kan lastig zijn. Al zijn daar vaak echt manieren voor te verzinnen. Zo kun je andere partijen inschakelen om je te helpen of je neemt langer de tijd om voldoende respondenten te verzamelen. Bij kwantitatief onderzoek krijg je geen resultaten die representatief zijn voor een grote groep mensen of bedrijven, maar krijg je wel inzicht in trends of richtingen. En die kunnen alsnog heel interessant zijn om te publiceren of te gebruiken in trainingen of als spreker.

Zie je echt op tegen het doen van eigen onderzoek, verzamel dan onderzoeksdata van anderen en kijk of je daar zelf nieuwe of andere conclusies aan kunt verbinden. Bijvoorbeeld door verschillende onderzoeken of datasets naast elkaar te leggen.

Een vierde manier van onderzoek doen is om ieder jaar te onderzoeken wat de te verwachten trends in jouw vakgebied zijn voor het komend jaar. Daar kun je heel goed een artikel over schrijven dat ieder jaar terugkomt en een update krijgt. Met dit blogformat profileer je je ook als kennisleider. Zorg wel dat je zo’n trendonderzoek goed promoot, bijvoorbeeld door andere partijen in te schakelen bij het delen ervan. Dan heb je het meest profijt van dit blogformat.

de missende statistiek gebruiken als blogformat De ontbrekende statistiek als blogformat

De ontbrekende statistiek is een gegeven waarvan je weet dat jouw doelgroep erin geïnteresseerd is. En dat kan per doelgroep sterk verschillen. Bouw je bijvoorbeeld websites of bied je online marketing aan dan kun je onderzoeken hoelang een website gemiddeld meegaat. Of wat de gemiddelde bouwkosten zijn. Dat is iets dat veel bedrijven of ondernemers graag willen weten. Zo’n onderzoek naar een gemiddelde levensduur of aanschafprijs is in veel branches interessant.

 

De ontbrekende statistiek vinden en gebruiken

Soms weet je zelf al direct naar welk cijfer je doelgroep benieuwd is. Maar je kunt ook onderzoek doen in Google om te zien welke vragen er bovenuit springen in jouw vakgebied.

Heb je een interessante ontbrekende statistiek gevonden, schrijf hierover dan een artikel voor je blog. Optimaliseer dat voor vindbaarheid in zoekmachines zodat mensen die ernaar zoeken echt jouw artikel tegenkomen. Maar vergeet daarnaast om ook andere blogpromotietactieken in te zetten. Hergebruik de inhoud van je artikel door het ook in andere formats te gieten. Maak een video, een infographic, visuals voor social media en verwijs ernaar in andere artikelen op je eigen site en als het even kan in gastblogs.

Een bijkomend voordeel van zo’n missende statistiek is dat je het elk jaar of elke twee jaar opnieuw kunt uitzoeken. Onderzoeksbureau Newcom onderzoekt bijvoorbeeld ieder jaar hoeveel Nederlanders social media gebruiken en welke het meest populair zijn. Wie daar naar zoekt komt vrijwel altijd bij hun artikelen hierover uit.

Meer ROI met de juiste blogstrategie

Een blogstrategie zorgt dat jouw blog echt bijdraagt aan je marketingdoel. Je expertstatus vergroten bijvoorbeeld!

Meer over bloggen en blogformats

LinkedIn
Email
WhatsApp

Meer over dit onderwerp