Een pakkende inleiding voor je artikel

een pakkende inleiding voor een artikel schrijf je zo. Tips en tricks.

Veel lezers haken al bij de eerste zin van je artikel af. Toch kun je dat voorkomen door een inleiding van je artikel zo te schrijven dat deze de lezer direct bij de lurven grijpt. Daar zijn enkele manieren en trucs voor. En die lees je hier.

De eerste zin schept zin…

Met de eerste zin kun je een lezer als het ware het artikel intrekken. Dat werkt vaak het best met een relatief korte zin die iemand in een oogopslag leest. De tweede zin is dan namelijk ook al in beeld waardoor die tweede zin als het ware al direct meegepakt wordt in het leesbegrip.

De eerste zin moet niet alleen kort zijn maar ook impact hebben. Dat werkt goed met:

  • Een bijzondere stelling
  • Iets afschrikwekkends
  • Iets controversieels
  • Een woordspeling
  • Humor
  • Iets heel herkenbaars
  • Aanspreken met een vraag: ‘heb jij dit ook weleens?’

Maak de inleiding persoonlijk

Ergens in de inleiding van je artikel moet je de lezer echt aanspreken. Bijvoorbeeld door ‘je’ of ‘u’te gebruiken en je direct tot de lezer te wenden. Maak het persoonlijk en zelfs een beetje intiem. In dit artikel zijn jullie als het ware in gesprek en voorzie jij als schrijver al met welke vragen je lezer zit. Als je lezer dat proeft in de inleiding is dat een goede verleiding om verder te gaan.

Maak je artikel afrolbaar

Ga er maar vanuit dat je lezer ongeduldig is en snel afhaakt als hij niet snel krijgt waar hij voor kwam. Uit onderzoek blijkt dat lezers gemiddeld 28% van een artikel lezen en de inleiding maakt daar naast de titel en andere kopjes meestal deel van uit. Dus kom in je artikel direct tot de kern.

Daarvoor kun je het afrolbaarheidsprincipe gebruiken. Dat betekent dat je de belangrijkste mededelingen direct aan het begin doet: wat vertelt het artikel uiteindelijk?

In de volgende alinea’s licht je vervolgens steeds een element toe dat die kern onderbouwt of toelicht. Doe dat in volgorde van belangrijkheid. Als de lezer ergens afhaakt (en dat hoeft niet aan het artikel te liggen) dan weet hij in ieder geval meer en vertrekt hij met een goed gevoel van je site.

5 W’s en een H

Wat, Wanneer, Waarom, Wie, Waar en Hoe. Dat zijn de elementen die je in gedachten kunt houden als je een volledige inleiding wilt schrijven. Wat is er aan de hand? Wie heeft iets gedaan of juist niet gedaan? Wanneer was dat? En waar was het als iets plaatsgebonden is. Hoe is dat zo gekomen? Die laatste kun je vaak goed in een enkele zin in je inleiding benoemen en daar in vervolgtekst dieper op ingaan. De valkuil van de ‘Hoe’ is namelijk dat het veel tekstregels vraagt. En dat is in een inleiding vaak niet wenselijk omdat deze dan te langdradig wordt.

Sluit aan bij de titel maar herhaal niet

Na de titel zijn de eerste zinnen van je artikel enorm belangrijk om die lezer aan je tekst te binden. Zorg dus dat die eerste zinnen aansluiten bij de verwachtingen die de titel heeft gewekt. Aan click bait heeft niemand iets. En erger nog: het doet je site geen goed. Aansluiten bij de titel is handig maar herhalen niet. Die heeft de lezer immers al gezien en was waarschijnlijk de reden om te klikken of door te lezen. Herhaling werkt dan tegen je.

Overigens vind je hier nog tips voor sterke titels

Doe een belofte

Om je lezer na de inleiding dóór te laten lezen is het slim om aan het eind van de inleiding een belofte te doen. Wat valt in de rest van het artikel nog te halen? En idealiter kan die lezer vervolgens in je artikel zien dat je die belofte waarmaakt als de koppen in het artikel aansluiten bij die belofte.

Over Linda Krijns

Linda Krijns is oprichter en drijvende kracht achter contentmarketingbureau Sstroop. Ze helpt bedrijven bij het vergroten van hun zichtbaarheid en het trekken van klanten. Niet door te schreeuwen dat je er bent, maar door geruisloos (sst) te laten zien hoe goed je bent aan nieuwe en bestaande klanten. Met de online technieken van nu.

© Sstroop 2012-2019