De magie van drie

Drietallen doen iets met ons brein. Een drietal heeft een ritme. Een drietal heeft een begin, een midden en een eind. En een drietal is goed te onthouden. Dus wil je een overtuigende korte of lange tekst schrijven, kijk dan hoe je de magie van drie kunt inzetten. In je tekst én in je marketing.

Hoe kun je die drietallen dan toepassen? Hieronder volgen een aantal voorbeelden en suggesties.

 

3 elementen in een zin

Een zin kun je in drie gedeelten verdelen door bijvoorbeeld drie zaken in een opsomming te benoemen. Dat bekt vaak heel lekker. Kijk maar naar:

  • Huis-, tuin- en keukenschaar.
  • Naar het strand voor zon, zee en zand.
  • Bloed, zweet en tranen

Wil je ergens de nadruk op leggen? Gebruik die dan als derde en laatste in je opsomming of zin. Martin Luther King deed dat met een beroemde zin waarin de nadruk op ’the pursuit of happiness’ ligt:

"This note was a promise that all men, yes, black men as well as white men, would be guaranteed the unalienable rights of life, liberty, and the pursuit of happiness."

 

In een blog of artikel

In stukken tekst pas je een driedeling waarschijnlijk altijd al toe, want de meeste teksten hebben een inleiding, middenstuk en conclusie. Maar er is meer. Zo kun je een artikel ook indelen met uitleg, bewijs en betekenis voor de lezer.
Die indeling geldt zeker voor whitepapers, scripties en onderzoeksrapporten.

 

De magische drie in een betoog

Al in de Oudheid maakten redenaars gebruik van de drieslag. Drie zinnen of argumenten waarmee je toewerkt naar een doel. Instemming of applaus bijvoorbeeld. Ook hier kun je toewerken naar een climax en het argument dat de meeste impact moet hebben of het best onthouden moet worden aan het eind gebruikt. De eerste twee argumenten zouden dan al een stijgende lijn moeten vormen.

Een andere manier is om 3 herhalingen te gebruiken met steeds een variatie. Zo leg je extra de nadruk. In zijn beroemde speech gebruikt Martin Luther King ‘I have a dream that one day…’ drie keer in steeds wisselende zinnen.

Ook Obama gebruikte die drievoudige herhaling in de speech die hij in 2004 hield tijdens de democratische conventie. Hij gebruikte de magie van drie meerdere keren tijdens die speech. Zo zei hij eerst: ‘We have real enemies in the world. They must be found. They must be pursued, and they must be defeated’.

En later gebruikte hij deze drievoudige herhaling om zijn punt te maken:

If there’s a child in south Chicago that can’t read…

If there’s a senior citizen somewhere that can’t pay for their subscription of a drug….

If there’s an Arab-American family rounded up without benefit of an attorney…’

 

Een drievoudige alliteratie

Een alliteratie is op zich al een sterk stijlfiguur. Maar hij wordt nog krachtiger als je niet twee maar drie keer allitereert. Denk je eens in: wat als die reclameschrijver ooit was gestopt bij ‘Heerlijk Heineken’? Dan was de impact een stuk minder geweest…
Zulke alliteraties zijn ideaal voor marketingbeloftes en voor titels en koppen in en boven blogs. Denk maar aan Just do it.

 

De 3 als stijlfiguur en meer

Het effect van taal neemt toe als je met drie elementen speelt. Maar de magie van drie is op meer manieren toepasbaar en een daarvan is in je marketing.

 

In een assortiment

Laat drie belangrijke producten of diensten zien uit je assortiment en geef die een opvallende plek. Of vat je aanbod samen in drie categorieën. Niet voor niets zie je op veel sites dingen in drieën in beeld. Samen vormen ze als het ware meer dan de som der delen. En het is evenmin toevallig dat het grid op Instagram in drieën werkt. We zijn aan drietallen gewend geraakt en we kunnen drie dingen goed behappen

 

In een prijsoverzicht

In een prijsoverzicht kun je goed drie verschillende opties naast elkaar laten zien met drie verschillende prijzen. Dat is op zich al sterk, maar hier treedt bovendien het mechaniek van prijsvergelijking op: omdat er een veel duurdere optie naast staat worden de andere twee opties ineens extra aantrekkelijk.

Uiteraard kun je dat nog verder manipuleren met ‘meest gekozen’ bij 1 optie of door 1 optie er visueel eruit te laten springen. Maar blijf wel eerlijk en doe het alleen als het echt zo is en iemand hier relatief veel waarde voor zijn geld krijgt. Zo houd je de grote groep die voor de middelste prijs kiest ook te vriend

 

Overdaad schaadt

De magie van drie is mooi maar gebruik het met mate. Zodra je het te vaak toepast wordt het geforceerd en zelfs eentonig, waardoor het juist minder goed werkt. Zinnen in een tekst of betoog moeten afwisselend zijn om de lezer echt te pakken en vast te houden. Maar als je een specifiek punt wilt maken dan kan dat heel goed door de magie van drie toe te passen.

 

Meer over sterke teksten

LinkedIn
Email
WhatsApp

Meer over dit onderwerp