Een Content SWOT is een must voor je contentstrategie

Toen ik een aantal jaren geleden de Content SWOT introduceerde bij klanten waren ze verbaasd. Want iedereen kent de marketing SWOT, maar dat je het SWOT-principe ook kunt toepassen op je content was iets nieuws. Maar een Content SWOT analyse is onmisbaar als je een contentstrategie formuleert.

In dit artikel en bijbehorende podcast laat ik je zien hoe je een Content SWOT maakt en dan wordt waarschijnlijk ook meteen duidelijk waarom zo’n Content SWOT onmisbaar is voor je contentstrategie.

Wat is een Content SWOT Analyse?

Een Content SWOT analyse is een overzicht waarin je de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor bestaande en nieuwe content en het contentproces van jouw organisatie op een rij zet. Dat overzicht geeft je waardevolle inzichten voor een succesvolle contentstrategie.

Je analyseert namelijk niet alleen jouw bestaande content plus je ideeën voor nieuwe content, maar je kijkt daarbij ook naar de omstandigheden waarin jouw content opereert. Zo krijg je een volledig beeld van alle aspecten die van belang zijn voor de content die je gaat maken.

Content sterktes

Waar zit de grote kracht van jou of je organisatie als het op content aankomt? Het draait daarbij om interne kwaliteiten. Om dat in kaart te brengen kun je naar de volgende zaken kijken:

 • Aanwezige kennis, expertise of onderzoek.
  Waarin is die uniek, bijzonder of beter dan concurrenten? Zijn er interne experts met kwaliteiten die je kunt inzetten?
 • Beschikbare tijd en middelen om content (extra effectief) te maken.
  Zijn er goede schrijvers, videomakers, designers aanwezig? Heb je de juiste tools tot je beschikking? Is er veel draagvlak en actieve ondersteuning voor contentmarketing?
 • Missie, visie, positionering.
  Heeft je organisatie een bijzonder verhaal of andere elementen waarmee je je kunt onderscheiden van anderen?
 • Content die nu al heel goed presteert.
  Dit is content waarvan je weet dat die doet wat het moet doen, dus je beste content.
 • Gebruik van data en monitoring.
  Is er goed inzicht in beschikbare data die je kunnen helpen bij het maken van keuzes?

 

Content zwaktes

Helaas heeft iedere expert of organisatie ook content zwaktes. Breng die ook in beeld en let erop dat je hier opnieuw alleen interne zwakke punten benoemt, bijvoorbeeld:

 • Een website die verouderd of traag is.
  Of een website die niet alles kan wat je nodig hebt om te slagen met content.
 • Andere kanalen of middelen die onderpresteren.
  Deze acht je wel van belang, maar je bent er nog niet effectief genoeg. Bekijk wat daarvoor de reden is.
 • Gebrek aan tijd, budget of ondersteuning om bepaalde content in te zetten.
 • Weinig intern draagvlak of veel interne discussie over de inzet van content.
 • Teveel intern gericht zijn en weinig zicht hebben op de echte wensen en klantreis van je doelgroep.
content kansen en bedreigingen

Content kansen

Bij de content sterktes en zwaktes kijk je naar binnen en draait het om interne factoren. Maar de buitenwereld speelt ook een rol. Bij je content kansen kijk je bijvoorbeeld naar:

 • Witte vlekken in jouw thema’s en onderwerpen.
  Wat is er nog niet of nauwelijks of wordt maar matig geadresseerd, maar heeft je doelgroep wel behoefte aan?
 • Waar laten concurrenten kansen liggen?
  Wat doen ze niet of niet goed en waar kun je dit wel of beter invullen?
 • Welke trends en thema’s spelen de komende tijd een rol in je vak of branche?
 • Welke technieken of tools zijn er of worden ontwikkeld waar je extra effect mee kunt bereiken?

 

Content bedreigingen

De wereld om je heen biedt helaas ook bedreigingen voor je content. Hier gaat het niet om bedreigingen in de markt, maar om trends en ontwikkelingen waardoor jouw content minder kans van slagen heeft. Dat kan te maken hebben met:

 • Grote concurrentie in content.
  Er is misschien al enorm veel content over jouw onderwerp of concurrenten hebben meer middelen om content te maken.
 • Laagdrempeligheid van content maken.
  Met AI kan iedereen nu bepaalde content maken en kennis delen. Ook als die kennis niet helemaal ‘eigen’ is.
 • De doelgroep staat niet (helemaal) open voor content.
  Dat kan verschillende redenen hebben en die reden is de kern van deze bedreiging.

Content SWOT in beeld

Maak per onderdeel een overzicht van alles dat je kunt bedenken voor deze sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Let er daarbij op dat sterktes en zwaktes echt intern zijn en dat kansen en bedreigingen extern van aard zijn.

Houd daarbij voor ogen dat een bepaald aspect van je content niet zowel een sterkte als een zwakte zijn en evenmin zowel een kans als een bedreiging. Mocht je denken dat je iets in twee categorieën thuis kan horen dan heb je dit aspect nog niet voldoende geanalyseerd om een keuze te maken. Maar een echte keuze is wel belangrijk.

Heb je per onderdeel een lijst gemaakt, ga dan prioriteren. Mijn advies is om per onderdeel een top drie te maken, met de belangrijkste bovenaan.

Combineer sterktes met kansen

Vervolgens ga je kijken of er sterktes en kansen zijn die als je ze combineert elkaar versterken. Misschien zie je dan meerdere mogelijkheden. Die kun je allemaal benutten, maar dat vraagt vaak wel veel werk. De truc bij een efficiënte contentstrategie is dat je in eerste instantie naar de beste combinatie kijkt. Vind je het lastig kiezen, pak dan je doelen erbij: wat moet de contentstrategie voor je doen? Welke sterkte-kans combinatie sluit dan het best aan bij je belangrijkste doel? Dàt is dan de combinatie waar je je op kunt richten en die je verder kunt uitwerken.

Wat doe je met zwaktes en bedreigingen?

Als je de beste combinatie(s) van sterktes en kansen in beeld hebt is het goed om te kijken of bepaalde zwaktes en bedreigingen die kunnen ondermijnen. In dat geval moet je hiervoor ook een reparatieactie bedenken.

Aan de slag met jouw contentstrategie?

Content Strategiedag voor content met impact

Een effectieve contentstrategie & plan in één dag.

Waarmee jouw expertise (eindelijk) gezien en gewaardeerd wordt.

Aan het eind van de dag weet je exact welke content je waar en in welke vorm kunt delen met jouw doelgroep. En doe je niet te weinig, niet te veel, maar precies de juiste dingen.

LinkedIn
Email
WhatsApp

Meer over dit onderwerp