Op LinkedIn kun je heel goed een lang artikel plaatsen, compleet met afbeeldingen, video’s en links. Daarin kun je kennis delen, onderzoek publiceren of eigen observaties en inzichten naar voren brengen. In deze podcast hoor je hoe je jouw artikel zo optimaal mogelijk plaatst en deelt en ook hoe je er vervolgens het maximale uithaalt.

Voordelen LinkedIn artikel

Best-practices LinkedIn artikel

Zie podcast aflevering 6 voor meer titel tips

En verder in de podcast:

Of lees meer over LinkedIn artikelen