Een kennisbank of kennisplatform bouwen. Tips & advies

Met een kennisbank of een kennisplatform bied je een overtuigend visitekaartje van alle kennis die jij of je organisatie in huis heeft. Het gaat verder dan een ‘gewoon’ blog op je site en biedt extra voordelen.

Maar een representatief kennisbank of -platform bouw je niet zo maar. Hoe kun je dan beginnen? Waar moet je aan denken? Het vraagt een flinke investering van tijd en middelen, maar het vraagt vooral een visie en doordachte strategie voor de lange termijn. Hoe dat zit en hoe je dat voor jezelf kunt bepalen kun je lezen in dit artikel of beluisteren via onderstaande podcast.

Voordelen van een kennisbank of kennisplatform

Een kennisbank is een overtuigende manier om je expertise te tonen. Want zelfs een bescheiden kennisbank of –platform kan bijvoorbeeld:

 • Je reputatie laten groeien
 • Zorgen voor vernieuwing en kennisgroei
 • Zorgen voor een community gevoel of samenwerkingen
 • Leads van hoge kwaliteit realiseren
 • Je inzicht bieden in de doelgroep

 

Wat is een kennisbank of kennisplatform precies?

Bij een kennisbank denk je aan een plek waar kennis gedeeld wordt en waar de doelgroep die kennis kan komen halen.

Een kennisplatform biedt meer, want dit is niet alleen een plek waar kennis gedeeld wordt maar waar mensen die ook kunnen komen brengen en waar kennis met inbreng van anderen kan groeien. Zo’n plek kun je goed online inrichten, maar een combinatie van online met offline komt ook voor.

Een kennisbank of -platform is dus meer dan een blog op je site, maar een blog kan hier wel een belangrijk deel van uitmaken.

Om je een idee te geven van wat een kennisplatform kan zijn, geef ik je hier enkele voorbeelden.

Voorbeelden kennisbank/platform

Misschien is het dan slim om enkele voorbeelden te noemen zodat je daar eventueel zelf kunt kijken welke content een kennisbank of -platform kan bevatten en hoe die content georganiseerd is.

Voorbeeld 1: Natuurwijzer van Naturalis

Met de Natuurwijzer maakt Naturalis een kennisbank voor scholieren die informatie zoeken voor een spreekbeurt of werkstuk. Omdat ze hun doelgroep zo duidelijk afgebakend hebben, kunnen de kennisbank ook goed afbakenen. Er is een veelheid aan onderwerpen die met visuals worden aangegeven. Daarnaast zie ook hun eigen experts terug.

Voorbeeld 2: Frankwatching

Frankwatching is een van de grootste, zo niet het grootste kennisplatform over marketing in Nederland. Met een blog waar externe experts aan bij kunnen dragen, maar ook met

 • Een kennisbank waar bijvoorbeeld gratis webinars en whitepapers te vinden zijn
 • Betaalde cursussen en trainingen in de Academy
 • Allerlei events, op locatie en online

Wat Frankwatching doet is dat ze hier zowel eigen kennis delen, maar ook een platform bieden aan externe experts. Zeker bij de events is er ook gelegenheid om te netwerken zodat daar nieuwe initiatieven kunnen groeien.

Verschil kennisbank en kennisplatform

In de praktijk zie ik dat er een verschil is tussen een kennisbank en een kennisplatform. De kennisbank richt zich vooral op het aanbieden van kenniscontent in allerlei vormen en maten. Die kennis wordt dan meestal geconsumeerd door de doelgroep van de afzender. Waarna die doelgroep de afzender vervolgens beschouwt als een expert.

Een kennisplatform gaat een stap verder en voorziet gericht in het laten groeien en vernieuwen van kennis. Dat brengen van  vernieuwing is noodzakelijk om als kennisleider of thought leader gezien te worden, dus als dat je doel is, is het goed om daarin te voorzien met je platform.

Wanneer spreek je van een echt kennisplatform?

Op een kennisplatform draait het dus zowel om kennis delen en halen, als om kennis brengen. Dat betekent dat een kennisplatform idealiter drie ingrediënten heeft:

 1. Specifieke kennis en hulpmiddelen:
  de content van een kennisplatform. Dit is in feite een kennisbank.
 2. Interactie:
  mensen kunnen met de afzender(s) van de kennis in gesprek of in discussie
 3. Netwerkfunctie:
  mensen kunnen met elkaar van gedachten wisselen en nieuwe initiatieven ontplooien zodat de kennis groeit. Dat hoeft niet met iedereen te zijn die het platform gebruikt, maar wel met een deel van de groep gebruikers.

 

Bij een kennisplatform gaat het eerder om een gemeenschappelijk belang dan dan bij een kennisbank: gebruikers willen samen bepaalde kennis verder brengen of deze ontsluiten voor anderen. Dat betekent dat een kennisplatform meer is dan een visitekaartje van jouw kennis, maar vooral een facilitator is. Wél met jou of jouw organisatie als afzender en als drijvende kracht, waardoor de waarde van het kennisplatform uiteindelijk met jou geassocieerd wordt.

kennis routekaart

Onmisbare factor voor succes

Bij het verkennen van kennisplatformen voor deze podcast en dit artikel viel me op dat bij aardig wat platformen aan een ding schortte: er was geen duidelijke route door de kennis heen. Dan was er bijvoorbeeld wel veel kennis bij elkaar gezet, maar moet je als bezoeker of gebruiker zelf maar zien dat je je weg vindt.

En dat is jammer. Want een succesvol kennisplatform wijst de weg en geeft de gebruiker een routekaart. Zo kan iedereen goed vinden wat hij zoekt en de eigen kennis kan laten groeien. Dus een didactisch aspect is eigenlijk onmisbaar.

Het vindbaar maken heeft Naturalis al behoorlijk goed gedaan met grote visuele blokken die allerlei onderwerpen en daarmee ingangen tot specifieke kennis ontsluiten. Je kunt het ook doen met een goede navigatie, met filters, tags of routes voor verschillende doelgroepen of startpunten. Maar de routekaart ontbreekt vaak: als gebruiker moet je toch vaak zelf je weg zien te vinden. Idealiter probeer je dat toch te faciliteren.

 

Je doelen bepalen je content

Je kunt dus in feite kiezen voor een content kennisbank waarin je als afzender kennis deelt en ontsluit. Of je gaat een stap verder en kiest voor een content kennisplatform waarbij je ook plek biedt aan het laten groeien van (nieuwe) kennis en dan heb je interactie en netwerkmogelijkheden nodig.

Waar je voor kiest hangt sterk af van je doelen en van de doelgroep die je hiermee hebt. Sommige doelgroepen hebben geen baat of belang bij het laten groeien van kennis en willen vooral een plek waar ze relevante kennis kunnen vinden.

Andere doelgroepen willen dat laatste juist wel. Wat ook kan en dat zie je bij B2B-beslissers is dat men vooral komt halen, maar dat zij er wel belang aan hechten dat er ook nieuwe kennis tot stand komt. In dat geval is het goed om hier wel tijd, ruimte en middelen voor vrij te maken.

Contentstrategie kennisbank/platform

Als je van mening bent dat een kennisbank of een -platform een optie is voor je organisatie is het zaak om daarvoor een plan van aanpak te maken. Dat begint bij het benoemen van de doelen die het kennisplatform heeft.
Dat draait om twee vragen:

1. Wat moet het platform voor jou doen?

Je kunt aan de volgende doelen die je voor jezelf of jouw organisatie wilt realiseren:

 • Je autoriteit (be)vestigen
 • Bezoekers trekken en je bekendheid vergroten
 • Leads realiseren
 • Een community creëren en zo ja, welke rol moet die community dan voor jou vervullen?
 • Samenwerkingen realiseren met andere experts
 • Inzichten bieden, bijvoorbeeld door gebruikersdata

 

2. Wat moet het platform voor de gebruiker doen?

Voor de toekomstige gebruiker van een kennisbank of kennisplatform kun je denken aan doelen als:

 • Betrouwbare plek voor kennis
 • Steun of kennis vinden binnen een community
 • Extra vragen kunnen stellen als men niet helemaal vindt wat men zoekt

 

Een win-win in doelen

Als je die doelen helder in kaart hebt is het zaak om te bepalen op welke manier je zowel de doelen die jou dienen als de doelen die je doelgroep dienen, kunt realiseren. Bedenk met welke content je dat kunt doen én met welke extra functionaliteiten je dat gaat lukken.

Zeker als het je ook om interactie en netwerkfuncties gaat, zijn aanvullende functies belangrijk. Die kun je vanaf het begin realiseren, maar je kunt ze ook op een wat later moment toevoegen. Waar het om gaat is dat je je al voordat je begint bedenkt of je die nodig hebt en hoe je dat nu of later technisch organiseert.

Maak een content inventarisatie

Misschien besluit je om het bij een kennisbank te houden en misschien wil je die verder uitbreiden tot een echt kennisplatform. Voor welke optie je ook kiest, content zal er deel van uit maken.

Dat vraagt om een inventarisatie van de content die nodig is om:

 • De kennisbank goed te laten functioneren
 • Die representatief te laten zijn voor jouw expertise
 • De belangen van je doelgroep echt te dienen

Maak daarvoor een langetermijnplan en begin met een zogenaamd Minimum Viable Product: de basis van de kennisbank die al kwaliteit biedt. Idealiter werk je vervolgens in fasen.

fasen bouw kennisbank Bouw in fasen

Het is altijd slim om klein te beginnen, zeker als je organisatie klein is, als je beperkte middelen hebt of als je eerst het nut en de voordelen van een kennisplatform moet aantonen.

Door te starten met een kern van je kennisbank, behoud je het overzicht en staat er vanaf het begin al een product dat waarde biedt. Omschrijf daarom eerst wat er in die kern moet zitten en beschrijf vervolgens welke inhoud je in welke fase toevoegt.

Op die manier kun je het ook opstarten als zelfstandig kennisprofessional of als je met een klein team bent.

Breng stakeholders in kaart

Een belangrijk aspect bij de opstartfase is dat je de stakeholders goed in kaart brengt. Zorg ervoor dat je exact weet:

 1. Wat de doelgroep wil en nodig heeft.
  Voer verkennende gesprekken of werk met korte vragenlijsten die je online deelt bijvoorbeeld.
 2. Wie je intern betrekt én wat zij willen
  Een echt goede kennisbank maar zeker een kennisplatform drijft op de kennis en inzet van meerdere mensen. Betrek hen bij de opzet en de invulling van de fasen en zorg dat ze gemotiveerd blijven
 3. Hoe je de lange termijn borgt
  Zorg dat je voor langere tijd de ruimte en middelen krijgt. Het duurt lang voordat de echte resultaten komen. Dus zorg voor korte- en langetermijndoelen. Meet en rapporteer ze aan degenen die beslissen, en stuur bij waar nodig op basis van kpi’s en monitoring.

Varieer in content formats

Sommige kennisbanken zijn eigenlijk niets meer dan themawebsites. Dat is niet per se erg, maar het is soms wel zonde. Want bij dit soort thematische websites zie je nogal eens dat er slechts een content format is. Meestal staat zo’n thematische site dan vol met artikelen. Dat is jammer want het maakt een kennisbank eenzijdig en je voorziet niet echt in de verschillende leerstijlen en manieren van kennis consumeren die mensen hebben.

Probeer daarom af te wisselen in content formats, ook als je klein begint. Want er zijn tal van formats die zich lenen voor het delen van kennis. Door af te wisselen bied je een betere beleving en speel je beter in op verschillende manieren van content of kennis consumeren.

Denk dan niet alleen aan artikelen of video’s maar kies 3 tot 5 contentformats en denk ook aan:

 • Infographics
 • Whitepapers
 • Case studies
 • Webinars
 • Q&A’s of live vragenuurtjes
 • Cursussen
 • E-books
 • Stappenplannen & checklists

 

Hier lees je meer over verschillende content formats.

Werken aan je expertstatus?

LinkedIn
Email
WhatsApp

Meer over dit onderwerp