Unieke content met impact die je expertstatus benadrukt

Een van de manieren om je te onderscheiden van andere experts én om je expertstatus nog eens extra duidelijk te maken, is om scherpe, uitgesproken of pionierende content te maken. Maar veel experts aarzelen om dat soort content in te zetten wat het vraagt meestal meer moeite dan doorsnee content en soms heb je ook nog het nodige lef nodig om dit te publiceren. Hoe kun je die drempels overwinnen en toch deze content met impact inzetten? Dat ontdek je in deze aflevering van de 100% Expert podcast en onderstaand artikel.

Er is heel veel dertien-in-een-dozijn content en waarschijnlijk wil jij die niet maken. Liever onderscheid je je en probeer je te laten zien dat jij meer kwaliteiten en kennis in huis hebt dan andere aanbieders in je vakgebied. Dat kan door deels andere content te publiceren, bijvoorbeeld content

  • Met een duidelijke (afwijkende) mening of visie
  • Trendsettende content waarmee je de eerste bent
  • Helpende of gidsende content die een stap verder gaat dan wat anderen doen.

Dat is content die zich onderscheidt van andere, bestaande content en die bovendien je expertise goed laat zien. Maar het vraagt wel extra moeite en/of lef om die te maken en te delen.

 

In dit artikel en de bijbehorende podcast wil ik je laten zien hoe je dat toch kunt doen. De basis daarvoor zijn 5 vragen die je jezelf kunt stellen, waarbij de antwoorden je aanknopingspunten leveren voor onderscheidende content met impact.

 

5 vragen als basis voor content met impact

  1. Wat speelt er in jouw vakgebied of branche dat je frustreert?
  2. Welke vaste ideeën of praktijken bestaan er in je vakgebied of branche waar je het volstrekt niet mee eens bent? Waarom is dat?
  3. Wat ontbreekt nog in jouw vakgebied? Waarin schiet het tekort?
  4. Wat doen of laten mensen waardoor ze niet succesvol zijn?
  5. Wat speelt er in de wereld en heeft invloed op jouw doelgroep? Kun je hen advies geven?

1. Onderzoek frustraties in je vakgebied

Elk vakgebied heeft zo zijn frustraties. Dat kunnen dogma’s zijn, verouderde methodes of praktijken of het kan zijn dat er nog belangrijke elementen missen (zie vraag 3). In ieder geval in jouw ogen. 

Wat het ook is, waarschijnlijk ben je zelf in meerdere of mindere mate gefrustreerd over iets in je vak of werk. Of merk je dat anderen dat zijn. Dat kunnen vakgenoten zijn, maar ook klanten, cliënten of afnemers.

Alleen al door die frustraties te signaleren en te benoemen laat je zien dat je je in je vak verdiept. Als je ze ook nog op enige wijze weet te adresseren (en dat is niet per se dat je ze oplost of wegneemt), dan heb je helemaal een goede stap in expertcontent gezet.

 

2. Benoem waarmee je het oneens bent

Bijna niemand is het eens met alle aspecten of werkwijzen van zijn eigen vak. Inventariseer daarom met welke dingen jij het niet eens bent.

Zo’n inventarisatie kan aanleiding zijn voor content waarin je jouw mening duidelijk uitspreekt. Dat kan bijvoorbeeld een opiniestuk zijn, op je eigen website of kanalen. Of, als je dat aandurft, op een kanaal van anderen. Maar het kan ook in de vorm van een reactie op andermans publicaties of content zijn.

Zeker als je jouw afwijkende mening op externe kanalen plaatst, stap je wel op de spreekwoordelijke zeepkist. En dat brengt het risico met zich mee dat je kritiek op je standpunt krijgt. Het is dan handig om vooraf te bedenken hoe je met kritiek omgaat.

missende schakels in je vak

3. Wat mist nog in je vak?

Wat ontbreekt nog in jouw vakgebied? Waarin schiet het tekort? Mist er nog een concept of model?

Kun je bepaalde vakmatige begrippen met elkaar in verband brengen of een verband leggen dat nog niet eerder gelegd is? Kun je een bepaald begrip uitbreiden of aanvullen vanuit jouw praktijk of vanuit data die jij tot je beschikking hebt?

Zeker als je al wat langer in je vak meedraait heb je soms ongemerkt eigen concepten ontwikkeld, maar vaak heb je die nog niet met de buitenwereld gedeeld. Maar het kan zeker onderscheidende, pionierende content opleveren die laat zien wat je in huis hebt.

4. Wat staat in de weg van succes?

Wat weerhoudt mensen uit je doelgroep om succesvol te zijn, om hun obstakels te overwinnen of te doen wat ze eigenlijk willen doen? Is dat iets in henzelf? In de wereld om hun heen? Of in je vakgebied?

Die obstakels kun je soms afleiden uit data of publicaties. Maar de beste manier om dit te ontdekken is om gesprekken te voeren met klanten en niet-klanten. Ga eropuit en vraag hen gericht naar hun frustraties. Vaak komen naast de gebruikelijke frustraties ook andere onderwerpen, aspecten of invalshoeken naar voren dan je zou verwachten. Soms mede onder invloed van een veranderde tijdgeest of ontwikkelingen. .

5. Wat speelt er in de wereld dat je doelgroep raakt?

Landelijke of zelfs mondiale problemen, maar ook trends en ontwikkelingen kunnen je op het spoor brengen van pionierende of opiniërende content.

In mijn vakgebied is dat bijvoorbeeld Artificiële Intelligentie. Dat is sterk in opkomst en brengt niet alleen kansen, maar ook onzekerheden en ethische vraagstukken met zich mee. Ik vind dat ik dat niet onbenoemd kan laten en heb me er dan ook flink in verdiept. Een van de dingen die ik zie is dat AI straks de vindbaarheid van websites kan verminderen en voor minder bezoekers gaat zorgen. Dat raakt mijn doelgroep en dus schreef ik daar begin 2023 al een artikel over toen dit nog niet eens helemaal uitgekristalliseerd was. Dat is het overigens nog steeds niet. Maar door hierover te schrijven laat ik in ieder geval zien dat ik mijn vak bijhoud en dat het belang van mijn doelgroep voor mij belangrijk is. Dat iemand daar mogelijk kritisch op kan reageren of dat het straks misschien wel meevalt, calculeer ik dan in als een risico dat ik aanvaard.

Zo kun je zelf ook kijken naar wat grotere trends en gebeurtenissen om te zien hoe die jouw doelgroep raken. Onderzoek wat dit voor hen kan betekenen en hoe ze daarmee om kunnen gaan en deel dat in je content. Dat is een uitstekende manier om te laten zien dat jouw expertise zich verder ontwikkelt en dat jij als expert relevant bent en blijft.

 

Meer content met impact

Door een of meer van deze 5 vragen te gebruiken en te kijken naar de antwoorden, krijg je ideeën voor content waarmee je het verschil maakt. Content die bijvoorbeeld uitgesproken of pionierend is. Niet iedereen zal het vervolgens met je eens zijn, maar uiteindelijk draait het om de mensen die het wel met je eens zijn of geraakt worden door het feit dat jij met nieuwe inzichten komt. En dat is een voorwaarde om uiteindelijk als een topexpert of kennisleider gezien te worden.

LinkedIn
Email
WhatsApp

Meer over dit onderwerp