Verschil expert en kennisleider

Veel bedrijven willen gezien worden als een kennisleider of thoughtleader. Ze hebben veel kennis en expertise in huis en willen de stap maken van expert naar kennisleider. Maar kan dat ook? Dit artikel zet de verschillen tussen een expert en een kennisleider op een rij, zodat je zelf de conclusie kunt trekken of je die stap kunt maken én of je dat wel wilt. Want een positie als kennisleider vraagt andere dingen dan een positie als expert.

Kenmerken expert

Voor je een status als expert kunt claimen, moet je aan een aantal eisen voldoen. Je:

1. Hebt veel aantoonbare en zichtbare kennis en ervaring.

Er is voor een buitenstaander voldoende zichtbaar bewijs dat je bepaalde expertise hebt en dat de claim ‘expert’ terecht is.

2. Publiceert op eigen en andermans platformen

Je gebruikt daarvoor je eigen site en social media, maar publiceert ook gastblogs of een boek, treedt op als spreker of bent gast bij podcasts en video-interviews.

3. Geniet vertrouwen

Je wordt door anderen genoemd, geciteerd als bron en ontvangt links naar de eigen website.

4. Innoveert en komt met nieuwe inzichten

Maar de expert doet dat door voort te borduren op bestaande kennis (of producten) en die verder te ontwikkelen of te verrijken. Het bestaande paradigma in het vak of branche blijft staan.

5. Realiseert stapsgewijze veranderingen

De verbeteringen en veranderingen die je bij klanten en/of publiek realiseert zijn van belang maar zijn relatief beperkt.

6. Positionering als expert komt uit een marketingstrategie

Als de kennis daadwerkelijk aanwezig is, is het vooral een zaak deze goed naar buiten te brengen en dat te integreren binnen de hele marketingaanpak.

verschillen tussen een kennisleider en expert

Kenmerken kennisleider of thought leader

Een kennisleider is nog veel meer een autoriteit dan een ‘gewone’ expert. Een soort expert+ dus. Je beschikt over dezelfde eerste drie eigenschappen van een expert, maar je wijkt op andere punten af. Je:

1. Hebt veel aantoonbare en zichtbare kennis en ervaring

Met jouw kennis steek je uit boven de kennis van andere experts in je vak of branche. Je staat bijvoorbeeld bekend om het onderzoek dat je doet, om de plekken waar je gewerkt hebt of om de toonaangevende klanten die zich tot jou en jouw bedrijf wenden.

2. Publiceert op eigen en andermans platformen

Maar als kennisleider zal je vaker gevraagd worden om je kennis elders te delen dan dat je zelf voorstellen doet om op andermans platform te gast te zijn.

3. Geniet vertrouwen

Je wordt door anderen genoemd, geciteerd en ontvangt links naar de eigen website. Dat zijn vaker websites en platformen met een hogere autoriteit en status dan de platformen die een ‘gewone’ expert een podium bieden.

4. Innoveert vanuit een grotere visie

Je neemt echt het voortouw bij innovatie, biedt nieuwe perspectieven en zorgt voor volledig nieuwe impulsen in je vak of branche. Als kennisleider trek je daarvoor meer tijd en middelen uit dan een expert kan doen.

5. Realiseert grote verschuivingen

Kennis, denkwijze en aanpak zorgt voor grote verschuivingen in denken en doen.
Bij vakgenoten, bij het publiek of bij maatschappelijke spelers.

6. Positionering als kennisleider komt uit een organisatiestrategie

De hele organisatie voegt zich naar de positie als kennisleider en je verweeft dit op alle vlakken met je bedrijfsvoering.

Meer verschillen expert en kennisleider

Een belangrijk verschil tussen een expert en een kennisleider of thought leader is dat de eerste vaker moet toelichten hoe deze aan bepaalde kennis komt. Zeker als er sprake is van pionierende content met nieuwe of afwijkende invalshoeken en inzichten. Er zijn dan vragen naar bronnen, data of onderbouwing. Een kennisleider heeft zoveel status dat deze dergelijke vragen niet of nauwelijks nog krijgt. Anderen nemen eerder voor waar aan wat een kennisleider zegt en doet. De kennisleider heeft in een eerder stadium als expert bewezen correcte informatie te delen.

Een tweede verschil tussen een expert en een kennisleider is dat je als bedrijf of ondernemer een expertstatus zelf kunt claimen: je kunt van jezelf zeggen dat je een expert bent. Voor een kennisleider geldt dat niet. Kennisleiderschap is iets dat anderen je toedichten. Uiteraard kun je er wel heel gericht naartoe werken.

Kennisleiderschap en contentmarketing

Het claimen van kennisleiderschap of thoughtleadership kan als contentmarketingstrategie gebruikt worden. Maar zoals uit bovenstaande kenmerken en verschillen duidelijk wordt is dat vaak niet de juiste weg. Contentmarketing, het woord zegt het al, beperkt zich tot de marketing. Maar echt kennisleiderschap gaat veel verder dan een expertstatus en is bovendien organisatie breed. Daarom adviseer ik bedrijven en ondernemers die kennisleiderschap overwegen, om te starten met het bouwen aan een expertpositie. Pas als die staat en als je zeker weet dat je zowel de bronnen als de middelen hebt om de stap van expert naar kennisleider te nemen, kun je gaan werken aan kennisleiderschap. Daar hoort ook de bereidheid bij om je hele organisatie en bedrijfsvoering aan te passen naar de eisen die kennisleiderschap stelt.

Bouwen aan een expertstatus?

LinkedIn
Email
WhatsApp

Meer over dit onderwerp